Статистика

Дневни рекорд броја трансакција у IPS НБС систему, који је остварен 15. маја 2024.

s

Просечно време извршавања трансакције у IPS НБС систему у априлу 2024.

Дневни рекорд вредности трансакција у IPS НБС систему, који је остварен 28. децембра 2023.

Број реализованих трансакција од почетка рада система

Број трансакција реализованих путем IPS НБС система на месечном нивоу

Просечан месечни број трансакција у IPS НБС систему у 2024. години

Просечан дневни број трансакција у IPS НБС систему у 2024. години

Показатељи рада IPS НБС система у последње две године

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

Лева оса графика : Просечна дневна вредност промета
(у милионима)

Десна оса графика : Просечна вредност трансакције

Детаљније информације о раду IPS НБС система доступне су на следећем линку: