Статистика

Дневни рекорд броја трансакција у IPS НБС систему, који је остварен 14. фебруара 2024.

s

Просечно време извршавања трансакције у IPS НБС систему у јануару 2024.

Дневни рекорд вредности трансакција у IPS НБС систему, који је остварен 28. децембра 2023.

Број реализованих трансакција од почетка рада система

Број трансакција реализованих путем IPS НБС система на месечном нивоу

Просечан месечни број трансакција у IPS НБС систему у 2024. години

Просечан дневни број трансакција у IPS НБС систему у 2024. години

Показатељи рада IPS НБС система у последње две године

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

Лева оса графика : Просечна дневна вредност промета
(у милионима)

Десна оса графика : Просечна вредност трансакције

Детаљније информације о раду IPS НБС система доступне су на следећем линку: