Statistika

Dnevni rekord broja transakcija u IPS NBS sistemu, koji je ostvaren 15. novembra 2021.

s

Prosečno vreme izvršavanja transakcije u IPS NBS sistemu u novembru 2021.

Dnevni rekord vrednosti transakcija u IPS NBS sistemu, koji je ostvaren 15. novembra 2021.

Broj realizovanih transakcija od početka rada sistema

Broj transakcija realizovanih putem IPS NBS sistema na mesečnom nivou

Prosečan mesečni broj transakcija u IPS NBS sistemu u 2021. godini

Prosečan dnevni broj transakcija u IPS NBS sistemu u 2021. godini

Pokazatelji rada IPS NBS sistema u poslednje dve godine

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

Leva osa grafika : Prosečna dnevna vrednost prometa
(u milionima)

Desna osa grafika : Prosečna vrednost transakcije

Detaljnije informacije o radu IPS NBS sistema dostupne su na sledećem linku: