NBS IPS QR кôд
Генератор / Валидатор

Генератор и Валидатор су два сервиса којима је Народна банка Србије омогућила да се на овом сајту спроведе генерисање (техничка припрема) NBS IPS QR кôда, као и валидација (техничка провера) већ припремљеног IPS QR кôда.


Генератор NBS IPS QR кôда омогућава примаоцу плаћања да једноставно креира овај кôд попуњавањем дефинисаних елемената приказаних у форми поља за попуњавање или тако што ће елементе за креирање NBS IPS QR кôда уписати у форми текстуалног записа.


Подсећамо, NBS IPS QR кôд приказан је на рачунима грађана за месечне обавезе и омогућава њихово ефикасно и једноставно плаћање. Издаваоци рачуна с NBS IPS QR кôдом на овај начин омогућавају својим клијентима да аутоматски, скенирањем овог кôда, формирају налог за пренос с подацима који су претходно дефинисани у кôду. Скенирањем тог кôда платилац ће својом апликацијом за мобилно банкарствo, у два-три корака, платити жељени рачун.


Валидатор представља техничку проверу већ припремљеног IPS QR кôда учитавањем датотеке која садржи IPS QR кôд у форматима који су дефинисани и приказани на страници Валидатор IPS QR кôда. Након валидације учитаног IPS QR кôда, кориснику се приказује податак о томе да ли је IPS QR кôд усклађен с техничким захтевима утврђеним прописом или постоје одређене грешке у IPS QR кôду – у ком случају ће кориснику бити приказан испис сваке грешке која је установљена.


Народна банка Србије омогућила је заинтересованим странама да користе API Генератора/Валидатора NBS IPS QR кôдова ради аутоматске израде или провере већег броја NBS IPS QR кôдова. Упутство за коришћење API-a можете погледати овде.​

Подржани интернет прегледачи (browser) за Генератор/Валидатор су Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari,Одабрани прегледач мора да буде на најновијој верзији.