09. 05. 2022.

Рад IPS НБС система у априлу

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у априлу реализовано је 4.210.127 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 140.338, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 40,7 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.355,4 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни систем