10. 05. 2024.

Рад IPS НБС система у априлу

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у априлу 2024. године реализоване су 7.083.862 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 236.129 с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.

Вредност промета износила је 85,0 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 2.832,7 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни систем