07. 03. 2022.

Рад IPS НБС система за фебруар 2022.

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 28 дана у фебруару реализовано је 4.181.249 трансакција.


Просечан дневни број плаћања био је 149.330 са просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.


Вредност промета износила је 36,6 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.307,6 милиона динара.

Извор :
Сектор за платни систем