03. 03. 2023.

Рад IPS НБС система у фебруару

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 28 дана у фебруару реализоване су 5.024.053 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 179.430, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 48,0 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.715,1 милион динара.


Извор :
Сектор за платни систем