05. 03. 2024.

Рад IPS НБС система у фебруару

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 29 дана у фебруару 2024. реализована је 6.611.591 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 227.986 с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,3 секунде.

Вредност промета износила је 71,4 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 2.461,3 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни систем