01. 02. 2024.

Рад IPS НБС система у јануару

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у јануару реализоване су 6.011.202 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 193.910 с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.

Вредност промета износила је 62,5 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 2.017,6 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни систем