02. 04. 2024.

Рад IPS НБС система у марту

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у марту реализоване су 6.929.433 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 223.530, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.

Вредност промета износила је 76,4 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 2.465,5 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни систем