05. 12. 2023.

Рад IPS НБС система у новембру

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у новембру 2023. године реализовано је 6.073.346 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 202.445, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 66,6 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 2.220,7 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни систем