05. 10. 2023.

Рад IPS НБС система за септембар

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у септембру реализоване су 5.723.282 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 190.776 с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 62,6 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 2.087,6 милиона динара.

Извор :
Сектор за платни систем