04. 05. 2023.

Рад IPS НБС система за април 2023. године

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у априлу 2023. године реализовано је 5.114.792 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 170.493 са просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 52,8 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.760,6 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни систем