06. 09. 2023.

Рад IPS НБС система за август

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у августу 2023. године реализоване су 5.605.392 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 180.819, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 61,9 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.997,6 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни систем