05. 04. 2023.

Рад IPS НБС система за март

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у марту 2023. године реализоване су 5.406.034 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 174.388 с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 55,0 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.772,6 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни систем