29. 09. 2022.

РБА банка а.д. Нови Сад омогућила коришћење deep link технологије за IPS плаћања


Сви клијенти РБА банке а.д. Нови Сад који на свом мобилном уређају имају инсталирану и активирану апликацију мобилног банкарства обеју банака могу да користе један од најсавременијих и најједноставнијих начина плаћања на интернету у Србији – употреба deep link технологије у оквиру метода плаћања IPS skeniraj.

То значи да на сајтовима који својим купцима омогућавају плаћање методом IPS skeniraj и клијенти РБА банке могу изабрати своју банку из приказане падајуће листе приликом плаћања. Ова акција ће отворити њихову апликацију мобилног банкарства, у којој ће потврдити извршавање жељеног плаћања.

Овакав процес и начин плаћања повећава сигурност купаца приликом
плаћања, јер омогућава обављање куповине на интернету без остављања
осетљивих података о свом платном инструменту. Пореде тога, плаћање се потврђује и реализује у сигурном окружењу апликације мобилног банкарства и у оквиру вишеструких безбедносних механизама које примењују IPS систем Народне банке Србије и његови учесници.

Начин плаћања IPS skeniraj представља јединствено решење на
тржишту, које и трговцима доноси вишеструке користи – новчана средства су на рачуну трговца у неколико секунди, нема потребе за управљањем или чувањем осетљивих информација о платном инструменту купца, једноставност примене решења, једноставно и брзо плаћање за купце, ниже накнаде због ценовне политике Народне банке Србије и др.

Поред РБА банке а.д. Нови Сад, употребу deep link технологије за извршавање IPS плаћања на интернету омогућило је још 11 банака у Србији: Банка Интеза, Еуробанк-Директна, Ерсте банка, Уникредит  банка  Србија, ОТП банка Србија, НЛБ Комерцијална банка, Рајфајзен банка, АИК банка, Халкбанка, Адико банка и Моби банка.


Извор :
Сектор за платни ситем