Преглед услуга које банке нуде у вези са инстант плаћањима на продајним местима и скенирањем NBS IPS QR кôда с рачуна/фактура

21.09.2021.

Банка издавалац IPS
платног инструмента
Могућност употребе инстант плаћања на продајним местима трговацаСкенирање NBS
IPS QR кôда на
рачунима/фактурама
СтановништвоПравна лица и предузетници
IPS pokažiIPS skenirajIPS pokažiIPS skeniraj
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
2. MOBI BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
3. DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC
check
check
check
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
5. BANCA INTESA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
6. ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
8. ALTA BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
9. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD
check
check
check
10. KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
11. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
12. EUROBANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
13. RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
14. SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
check
check
check
15. NLB BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
16. OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
check
check
check
17. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
check
check
check
18. ERSTE BANK A. D. NOVI SAD
check
check
check