Преглед услуга које учесници у IPS НБС систему нуде у вези са инстант плаћањима

17.04.2024.

Учесник у IPS НБС
систему
Инстант плаћања
попуњавањем
платног налога
Инстант плаћања на продајним местима трговацаСкенирање NBS
IPS QR кôда на
рачунима/фактурама
Prenesi
Инстант плаћања на број
мобилног телефона
СтановништвоПравна лица и предузетници
IPS pokažiIPS skenirajIPS pokažiIPS skeniraj
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
2. YETTEL BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
check
5. BANCA INTESA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
check
check
6. ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
check
check
8. ALTA BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
9. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
11. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
12. EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
check
check
13. RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
check
check
14. SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
15. OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
check
check
check
check
check
16. ERSTE BANK A. D. NOVI SAD
check
check
check
check
17. 3 BANKA a.d. NOVI SAD
check
18. API BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
19. MIRABANK A.D. BEOGRAD
check
20. BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD
check
21. PAYSPOT D.O.O. NOVI SAD
check
22. ЈП ПОШТА СРБИЈЕ
check
23. ТЕНФОРЕ ДОО БЕОГРАД
check