Pregled usluga koje učesnici u IPS NBS sistemu nude u vezi sa instant plaćanjima

17.04.2024.

Učesnik u IPS NBS
sistemu
Instant plaćanja
popunjavanjem
platnog naloga
Instant plaćanja na prodajnim mestima trgovacaSkeniranje NBS
IPS QR kôda na
računima/fakturama
Prenesi
Instant plaćanja na broj
mobilnog telefona
StanovništvoPravna lica i preduzetnici
IPS pokažiIPS skenirajIPS pokažiIPS skeniraj
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
2. MOBI BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
check
5. BANCA INTESA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
check
check
6. ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
check
check
8. ALTA BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
9. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
11. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
12. EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
check
check
13. RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
check
check
check
14. SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD
check
15. OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
check
check
check
check
check
16. ERSTE BANK A. D. NOVI SAD
check
check
check
check
17. 3 BANKA a.d. NOVI SAD
check
18. API BANK A.D. BEOGRAD
check
check
check
check
19. MIRABANK A.D. BEOGRAD
check
20. BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD
check
21. PAYSPOT D.O.O. NOVI SAD
check
22. ЈП ПОШТА СРБИЈЕ
check
23. ТЕНФОРЕ ДОО БЕОГРАД
check