Генератор NBS
IPS QR кôда

NBS IPS QR
Generator strelica 104x104

Правилно извршавање плаћања скенирањем NBS IPS QR кôда на рачунима-фактурама и остваривање свих позитивних ефеката оваквог начина плаћања зависи од правилне примене прописане спецификације овог кôда, укључујући и препоруке Народне банке Србије на страни примаоца плаћања.


Генератор NBS IPS QR кôда корисницима омогућава техничку припрему, односно мапирање података који су дефинисани за генерисање NBS IPS QR кôда. NBS IPS QR кôд може се генерисати на два начина: