Техничка провера (валидација) IPS QR кôда

Овде можете извршити техничку проверу (валидацију) већ припремљеног IPS QR кôда. Потребно је да учитате датотеку која садржи IPS QR кôд у формату .JPG, .JPEG, .JFIF, .PNG, .GIF и да кликнете на Пошаљи. Датотека са IPS QR кôдом у било ком формату мора бити јасна и доброг квалитета како би се садржај могао очитати.


Након валидације учитаног IPS QR кôда, приказује се да ли је IPS QR кôд усклађен с техничким захтевима утврђеним прописаном спецификацијом или није усклађен, односно да постоје грешке – у ком случају се приказује испис сваке грешке која је установљена.


За све евентуалне дилеме које постоје могу се погледати Препоруке које се односе на припрему NBS IPS QR кôда путем текстуалног записа (енг. string). У Препорукама се дају ближа појашњења елемената (тагова) NBS IPS QR кôда која ће усмерити ка формирању исправног IPS QR кôда.