04. 04. 2024.

Инстант плаћање омогућено и на e-commerce платформи Ananas.rs

Народна банка Србије обавештава грађане да је компанија Ananas
омогућила прихватање инстант плаћања на својој e-commerce платформи.

У сарадњи с Банком Интезом, платформа Ananas.rs омогућила је инстант
плаћање као најсавременији начин плаћања и на тај начин дала прилику
својим купцима да платну трансакцију обаве једноставно и сигурно, без
уношења и чувања осетљивих података о платном инструменту и кориснику.
Од данас то може да учини преко 4 милиона корисника апликација мобилног
банкарства, и то коришћењем технологије deep link или опције „IPS
skeniraj”.

Ако корисник приступа e-commerce платформи путем мобилног телефона,
односно поручује и плаћа с једног уређаја, плаћање се иницира функцијом
deep link. Након избора методе плаћања „IPS skeniraj” кориснику се
приказује и опција deep link, коју активира, а затим из листе банака
бира ону чију апликацију мобилног банкарства користи. Након тога отвара
се апликација мобилног банкарства,  корисник спроводи аутентификацију
онако како то иначе чини – путем PIN-а, отиском прста или препознавањем
лица, и трансакција се извршава у неколико секунди.  

У случају да корисник приступа платформи преко рачунара, након
комплетирања поруџбине бира методу плаћања „IPS skeniraj”, након чега се
приказује IPS QR кôд. Корисник затим у свом мобилном телефону у
апликацији мобилног банкарства активира опцију „IPS skeniraj”, скенира
приказани IPS QR кôд са екрана рачунара и уноси PIN у апликацију
мобилног банкарства или се аутентификује банци путем отиска прста или
препознавања лица (како иначе то ради), након чега се извршава плаћање.

Увођењем инстант технологије постављају се нови стандарди у онлајн
куповини и корисницима се обезбеђује једноставно, брзо и сигурно
плаћање. Наведеном иновацијом и унапређењем корисничког искуства
проширује се спектар доступних начина плаћања код e-commerce платформи, а
Народна банка Србије наставља рад на ширењу прихватне мреже за инстант
плаћања ради постизања што здравијег, јефтинијег и одрживијег развоја
безготовинских плаћања у Републици Србији.


Извор :
Кабинет гувернера