14. 06. 2022.

ИНСТАНТ ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНТА И ДРУГИХ УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА НА ПОРТАЛУ еУПРАВЕ „Плати“ СКЕНИРАЊЕМ NBS IPS QR КÔДА

Услед наступајуће летње сезоне и повећања броја захтева за издавање личних докумената у овом периоду године, ради бржег и ефикаснијег подношења захтева на шалтерима Министарства унутрашњих послова (МУП), обавештавамо грађане да на порталу еУправе „Плати”, путем Система за креирање јединствених уплатница, имају могућност инстант плаћања услуга скенирањем NBS IPS QR кôда који се приказује на преузетој уплатници.<br><br>Инстант плаћањем такса и накнада скенирањем NBS IPS QR кôда омогућава се да новац за свега неколико секунди буде на рачуну примаоца плаћања и одмах видљив као уплата у систему МУП-а.

Да би грађани извршили инстант плаћање такса и накнада за услуге које пружа МУП скенирањем NBS IPS QR кôда, све што треба да ураде је следеће:

Да на порталу „Плати” креирају јединствену уплатницу уписујући податке који се од њих траже, преузму уплатницу одабиром опције „Преузми уплатницу”, након чега се на екрану рачунара појављује изглед уплатнице с приказаним NBS IPS QR кôдом.

Користећи апликацију мобилног банкарства своје банке, да изаберу функцију „IPS skeniraj” и скенирају приказан NBS IPS QR кôд, након чега се отвара попуњен налог за пренос с подацима из тог кôда и једноставно изврше плаћање. Ако у апликацији постоји опција „хитно”, да би се налог извршио као инстант плаћање, потребно је одабрати ту опцију пре извршења плаћања, а ако не постоји, то значи да се сви налози за пренос извршавају као инстант плаћања.

Плаћање скенирањем NBS IPS QR кôда је сигурно, брзо и једноставно и не захтева од корисника да оставља личне податке о свом инструменту плаћања на порталу „Плати”, нити подношење папирних потврда од банака о извршеном плаћању. Инстант плаћањем скенирањем NBS IPS QR кôда смањују се и потребе за рекламацијама о извршеним плаћањима и избегава потенцијално дуплирање уплата.

Извор :
Сектор за платни ситем