07. 03. 2024.

Платна институција Tenfore ДОО Београд омогућила својим корисницима извршавање трансакција путем IPS НБС система

Платна институција Tenfore ДОО Београд 6. марта 2024. године укључила се у Систем за инстант плаћања Народне банке Србије (IPS НБС систем), чиме је својим клијентима омогућила реализацију трансакција путем IPS НБС система. На тај начин платна институција Tenfore ДОО Београд постала је индиректни учесник с директним приступом у IPS НБС систему. Повезани директни учесник за индиректног учесника с директним приступом платна институција Tenfore ДОО Београд јесте Агроиндустријско комерцијална банка АИК банка акционарско друштво Београд. Прикључење у IPS
НБС систем ће платној институцији омогућити директну реализацију
инстант плаћања за њене клијенте, али и поставити основу за даље
унапређење и развој функционалности унутар платне институције и
имплементацију сервиса које пружа инфраструктура IPS НБС система.

Систем за инстант плаћања Народне банке Србије један је од
најсавременијих начина плаћања који тренутно постоји у свету. Систем
функционише 24 часа, седам дана у недељи, 365 дана у години, захваљујући
коме грађани и привредни субјекти могу да плаћају лако и брзо, с било
ког места и у било које време, односно и викендом, нерадним данима или
ноћу, а прималац плаћања та новчана средства добија за даље располагање у
свега неколико секунди.


Извор :
Сектор за платни систем