04. 07. 2023.

Рад IPS НБС система у јуну

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у јуну реализовано је 5.565.169 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 185.506, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета је износила 61,3 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 2.044,1 милион динара.


Извор :
Сектор за платни систем