04. 07. 2023.

Rad IPS NBS sistema u junu

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u junu realizovano je 5.565.169 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 185.506, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa je iznosila 61,3 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 2.044,1 milion dinara.


Izvor :
Sektor za platni sistem