05. 12. 2022.

Рад IPS НБС система у новембру

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у новембру 2022. године реализовано је 4.864.275 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 162.143, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 47,9 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.597,4 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни систем