05. 12. 2022.

Rad IPS NBS sistema u novembru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u novembru 2022. godine realizovano je 4.864.275 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 162.143, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 47,9 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.597,4 miliona dinara.


Izvor :
Sektor za platni sistem