03. 11. 2023.

Рад IPS НБС система у октобру

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у октобру 2023. године реализоване су 6.071.233 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 195.846, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 67,4 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 2.174,1 милион динара.


Извор :
Сектор за платни систем