03. 11. 2023.

Rad IPS NBS sistema u oktobru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u oktobru 2023. godine realizovane su 6.071.233 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 195.846, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 67,4 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 2.174,1 milion dinara.


Izvor :
Sektor za platni sistem