05. 10. 2022.

Рад IPS НБС система у септембру

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у септембру 2022. реализовано је 4.462.859 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 148.762, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 44,6 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.488,0 милиона динара.


Извор :
Сектор за платни ситем