05. 10. 2022.

Rad IPS NBS sistema u septembru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u septembru 2022. realizovano je 4.462.859 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 148.762, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 44,6 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.488,0 miliona dinara.


Izvor :
Sektor za platni sitem