02. 09. 2022.

Рад IPS НБС система за август 2022. године

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у августу 2022. године реализовано је 4.415.464 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 142.434 са просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 43,2 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.393,0 милиона динара.

Извор :
Сектор за платни систем