02. 09. 2022.

Rad IPS NBS sistema za avgust 2022. godine

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u avgustu 2022. godine realizovano je 4.415.464 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 142.434 sa prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 43,2 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.393,0 miliona dinara.

Izvor :
Sektor za platni sistem