05. 01. 2023.

Рад IPS НБС система за децембар 2022. године

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у децембру 2022. године реализовано је 5.267.453 трансакција.

 Просечан дневни број плаћања био је 169.918 са просечним временом извршавања у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 56,2 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је  1.813,0 милиона динара.Извор :
Сектор за платни систем