05. 01. 2023.

Rad IPS NBS sistema za decembar 2022. godine

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u decembru 2022. godine realizovano je 5.267.453 transakcija.

Prosečan dnevni borj plaćanja bio je 169.918 sa prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 56,2 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.813,0 miliona dinara.

Izvor :
Sektor za platni sistem