05. 06. 2023.

Рад IPS НБС система за мај 2023. године

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у мају 2023. године реализовано је 5.632.831 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 181.704 са просечним временом извршења од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 59,6 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.921,7 милиона динара.

Извор :
Сектор за платни систем