05. 06. 2023.

Rad IPS NBS sistema za maj 2023. godine

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u maju 2023. godine realizovano je 5.632.831 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 181.704 sa prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 59,6 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.921,7 miliona dinara.

Izvor :
Sektor za platni sistem