NBS IPS QR kôd
Generator / Validator

Generator i Validator su dva servisa kojima je Narodna banka Srbije omogućila da se na ovom sajtu sprovede generisanje (tehnička priprema) NBS IPS QR kôda, kao i validacija (tehnička provera) već pripremljenog IPS QR kôda.


Generator NBS IPS QR kôda omogućava primaocu plaćanja da jednostavno kreira ovaj kôd popunjavanjem definisanih elemenata prikazanih u formi polja za popunjavanje ili tako što će elemente za kreiranje NBS IPS QR kôda upisati u formi tekstualnog zapisa.


Podsećamo, NBS IPS QR kôd prikazan je na računima građana za mesečne obaveze i omogućava njihovo efikasno i jednostavno plaćanje. Izdavaoci računa s NBS IPS QR kôdom na ovaj način omogućavaju svojim klijentima da automatski, skeniranjem ovog kôda, formiraju nalog za prenos s podacima koji su prethodno definisani u kôdu. Skeniranjem tog kôda platilac će svojom aplikacijom za mobilno bankarstvo, u dva-tri koraka, platiti željeni račun.


Validator predstavlja tehničku proveru već pripremljenog IPS QR kôda učitavanjem datoteke koja sadrži IPS QR kôd u formatima koji su definisani i prikazani na stranici Validator IPS QR kôda. Nakon validacije učitanog IPS QR kôda, korisniku se prikazuje podatak o tome da li je IPS QR kôd usklađen s tehničkim zahtevima utvrđenim propisom ili postoje određene greške u IPS QR kôdu – u kom slučaju će korisniku biti prikazan ispis svake greške koja je ustanovljena.


Narodna banka Srbije omogućila je zainteresovanim stranama da koriste API Generatora/Validatora NBS IPS QR kôdova radi automatske izrade ili provere većeg broja NBS IPS QR kôdova. Uputstvo za korišćenje API-a možete pogledati ovde.​

Podržani internet pregledači (browser) za Generator/Validator su Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari,Odabrani pregledač mora da bude na najnovijoj verziji.