IPS - Instant plaćanja Srbije

Prenos novca u bilo koje doba dana, svakog dana u godini, za samo nekoliko sekundi.


Možete ga koristiti i kad plaćate na fizičkim mestima prodaje i prilikom kupovine na internetu, a čak i kod plaćanja računa ili platnih naloga u papiru. Jedini je način plaćanja uz koji primalac ima odmah novac na raspolaganju.

IPS plaćanje na prodajnom mestu

Pokažite i platite

plaćanje IPS QR kôdom

Opcija IPS POKAŽI nalazi se u vašoj aplikaciji mobilnog bankarstva.


Potrebno je da pokrenete opciju IPS POKAŽI preko početne strane vaše aplikacije mobilnog bankarstva i generišete IPS QR kôd, koji potom treba da pokažete trgovcu.


Trgovac će skenirati kôd i automatski će uslediti plaćanje.

Izaberite
IPS POKAŽI u m-banking
aplikaciji
Generišite kôd
PIN-om ili
otiskom prsta
Pokažite kôd
trgovcu
Plaćanje
je izvršeno

IPS plaćanje na prodajnom mestu

Skenirajte i platite

plaćanje IPS QR kôdom

Opcija IPS SKENIRAJ nalazi se u vašoj aplikaciji mobilnog bankarstva.


Potrebno je da pokrenete opciju IPS SKENIRAJ preko početne strane vaše aplikacije mobilnog bankarstva i skenirate IPS QR kôd, koji je trgovac prethodno generisao na svom uređaju.


Potvrdite transakciju nakon skeniranja kôda i automatski će uslediti plaćanje.

Izaberite IPS SKENIRAJ
u m-banking
aplikaciji
Skenirajte
IPS QR kôd trgovca
Potvrdite PIN-om
ili otiskom prsta
Plaćanje
je izvršeno

IPS plaćanje na internetu

plaćanje IPS QR kôdom

1

Izaberite IPS SKENIRAJ u m-banking aplikaciji

2

Skenirajte IPS QR kôd trgovca

3

Potvrdite PIN-om ili otiskom prsta

4

Plaćanje
je izvršeno

Na veb-stranici na kojoj kupujete izaberite opciju IPS SKENIRAJ kao način plaćanja. Kad vam se na veb-stranici prikaže generisani IPS QR kôd, u svojoj aplikaciji mobilnog bankarstva izaberite opciju IPS SKENIRAJ i skenirajte prikazani IPS QR kôd.


Kod IPS plaćanja, prilikom onlajn kupovine posebno ističemo da kao platilac ne ostavljate nijedan podatak o svom platnom instrumentu na internetu. Skeniranjem IPS QR kôda od trgovca preuzimate podatke neophodne za plaćanje.


Uskoro će IPS plaćanje na internetu biti moguće uz samo jedan klik mobilnog telefona.

NBS IPS QR kôd za plaćanje računa

plaćanje NBS IPS QR kôdom

1

Izaberite IPS SKENIRAJ
u m-banking
aplikaciji

2

Skenirajte
NBS IPS QR kôd

3

Automatski je popunjen nalog, koji možete izmeniti. Potvrdite PIN-om ili otiskom prsta

4

Plaćanje
je izvršeno

Korišćenjem NBS IPS QR kôda moguće je platiti račune (za komunalne i druge usluge) u svega nekoliko sekundi.


Na računima potražite NBS IPS QR kôd, skenirajte ga korišćenjem svoje aplikacije mobilnog bankarstva i platite račun.


Ovo je efikasan i pouzdan metod, koji ne traži prekucavanje podataka, ni korišćenje šablona u aplikacijama za elektronsko i mobilno bankarstvo.

slika1
slika1

TRGOVCI Kako omogućiti IPS?

slika1
slika1
slika1
slika1

NBS IPS QR kôd Generator / Validator / API

IPS – elektronsko i mobilno bankarstvo

plaćanje bez IPS QR kôda

1

Popunite nalog i izaberite IPS plaćanje – „Hitno”

2

Novac će odmah biti prebačen primaocu

Ako želite da izvršite instant plaćanje putem elektronskog ili mobilnog bankarstva, potrebno je da odaberete opciju hitnog (instant) naloga.


Ako takva opcija ne postoji, to znači da vaša banka izvršava sve naloge kao instant plaćanje putem IPS NBS sistema.

Vesti

24. 01. 2023.

Instant plaćanja taksi usluga u Nišu
Narodna banka Srbije podseća javnost da su City taxi Niš i Eurobanka Direktna a.d. Beograd u svim vozilima ovog udruženja omogućili prihvatanje instant plaćanja preko android mobilne aplikacije trgovc...

10. 01. 2023.

AIK banka a.d. Beograd omogućila svojim korisnicima instant plaćanje putem usluge „Prenesi”
Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, AIK banka a.d. Beograd je svojim korisnicima platnih usluga (potrošačima) omogućila novu uslugu „Prenesi”, zahvaljujući kojoj građani mogu jednostavno i brzo ...

05. 01. 2023.

Rad IPS NBS sistema za decembar 2022. godine
U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u decembru 2022. godine realizovano je 5.267.453 transakcija. Prosečan dnevni borj plaćanja bio je 169.918 sa prosečnim vremenom izvršenja tra...

04. 01. 2023.

Veliki broj plaćanja u IPS NBS sistemu tokom novogodišnje noći
Sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije predstavlja jedan od najsavremenijih načina plaćanja koji trenutno postoji u svetu i radi 24 časa, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, zahvaljujući koj...

22. 12. 2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD omogućila svojim korisnicima instant plaćanje putem usluge „Prenesi“
Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, ALTA BANKA A.D. BEOGRAD  je svojim korisnicima platnih usluga (potrošačima) omogućila  novu uslugu – servis „Prenesi”, koji građanima omogućava da j...

22. 12. 2022.

Alta banka a.d. Beograd omogućila korišćenje deep link tehnologije za IPS plaćanja
Svi klijenti Alta banke a.d. Beograd koji na svom mobilnom uređaju imaju instaliranu i aktiviranu aplikaciju mobilnog bankarstva ove banke imaju mogućnost da koriste jedan od najsavremenijih i najjedn...

05. 12. 2022.

Rad IPS NBS sistema u novembru
U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u novembru 2022. godine realizovano je 4.864.275 transakcija.Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 162.143, s prosečnim vremenom izvršenja tra...

16. 11. 2022.

IPS NBS sistem – novi rekord broja i vrednosti plaćanja
U IPS NBS sistemu, 15. novembra 2022. godine realizovana su 279.682 plaćanja, u iznosu od 2.929.475.865,38 dinara, što predstavlja novi rekordan dnevni broj i novu rekordnu dnevnu vrednost realizovani...

02. 11. 2022.

Halkbanka i Banka Poštanska štedionica uvele nove mogućnosti za IPS plaćanja svojim klijentima
Halkbanka a.d. Beograd svojim klijentima je omogućila IPS usluge u okviru aplikacije za mobilno bankarstvo SmartHALK Pro. Nju koriste pravna lica koja su klijenti pomenute banke. U okviru ove aplikaci...

IPS Plaćanja / Statistika

Broj realizovanih transakcija od
početka rada NBS IPS sistema