10. 01. 2023.

AIK banka a.d. Beograd omogućila svojim korisnicima instant plaćanje putem usluge „Prenesi”

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, AIK banka a.d. Beograd je
svojim korisnicima platnih usluga (potrošačima) omogućila novu uslugu
„Prenesi”, zahvaljujući kojoj građani mogu jednostavno i brzo da izvrše
instant prenos novca svakog dana u godini, u bilo koje doba dana,
poznavanjem samo broja mobilnog telefona koji je primalac plaćanja
registrovao za tu uslugu.

Registraciju broja mobilnog telefona za uslugu „Prenesi” i korišćenje
ovog servisa za prenos novca ova banka je omogućila korisnicima putem
postojeće aplikacije mobilnog bankarstva.

Prema obaveštenju AIK banke a.d. Beograd, više informacija o
korišćenju usluge „Prenesi” može se dobiti na internet prezentaciji ove
banke, u njenim ekspoziturama, kao i pozivanjem korisničkog servisa
navedene banke.

Trenutno, na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije uslugu „Prenesi”
omogućile su: Banka Inteza a.d. Beograd, Unikredit banka Srbija a.d.
Beograd, NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, Eurobank Direktna a.d.
Beograd, Rajfajzen banka a.d. Beograd, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad,
ALTA banka a.d. Beograd, a u toku su testiranja i kod drugih banaka.

Više informacija o usluzi „Prenesi” nalazi se na https://ips.nbs.rs/.


Izvor :
Sektor za platni sistem