22. 12. 2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD omogućila svojim korisnicima instant plaćanje putem usluge „Prenesi“


Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, ALTA BANKA A.D. BEOGRAD  je
svojim korisnicima platnih usluga (potrošačima) omogućila  novu uslugu –
servis „Prenesi”, koji građanima omogućava da jednostavno i brzo izvrše
instant prenos novca svakog dana u godini, u bilo koje doba dana
poznavanjem samo broja mobilnog telefona koji je primalac plaćanja
registrovao za ovu uslugu.

Registraciju broja mobilnog telefona za uslugu „Prenesi” i korišćenje
ovog servisa za prenos novca banka je omogućila korisnicima putem
postojeće aplikacije mobilnog bankarstva.

Prema obaveštenju ALTA BANKE A.D. BEOGRAD, više informacija o korišćenju
usluge „Prenesi“ može se dobiti na internet prezentaciji ove banke, u
njenim ekspoziturama, kao i pozivanjem korisničkog servisa navedene
banke.

Trenutno, na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije uslugu „Prenesi“
omogućile su: Banca Intesa a.d. Beograd, Unicredit bank Srbija a.d.
Beograd,  NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, Eurobank Direktna a.d.
Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, a
u toku su testiranja i kod drugih banaka.

Više informacija o usluzi „Prenesi“ nalazi se na https://ips.nbs.rs/.


Izvor :
Sektor za platni sistem