09. 08. 2022.

Mobi banka a.d. Beograd obezbedila deep link tehnologiju u svojoj aplikaciji

Mobi banka a.d. Beograd je svojim klijentima omogućila upotrebu deep
link tehnologije za izvršavanje IPS plaćanja na internetu. Klijenti
aplikacijom mobilnog bankarstva ove banke mogu da izvršavaju IPS
plaćanja na internet prodajnim mestima u samo nekoliko koraka.

Da bi platio putem aplikacije mobilnog bankarstva Mobi banke, kupac
na internet prodajnom mestu kojem pristupa mobilnim telefonom treba da
odabere IPS skeniraj kao načina plaćanja, a nakon toga u listi banaka da
izabere opciju Mobi banka. Na taj način kupac će biti preusmeren u
svoju aplikaciju, u kojoj će se autentifikovati kako bi potvrdio
izvršenje plaćanja.

Podržavanjem ovakvog procesa plaćanja Mobi banka je, uz jednostavnost i
brzinu plaćanja na internetu, svojim korisnicima omogućila i sigurnost,
zbog toga što kupci ne ostavljaju osetljive podatke o platnom
instrumentu na stranici trgovca prilikom ovog plaćanja. Proces plaćanja
se potvrđuje i realizuje u sigurnom okruženju aplikacije mobilnog
bankarstva i u okviru višestrukih bezbednosnih mehanizama koje
primenjuju IPS sistem Narodne banke Srbije i njegovi učesnici.

Način plaćanja IPS skeniraj predstavlja jedinstveno rešenje na tržištu,
koje i trgovcima donosi višestruke koristi – novčana sredstva su na
računu trgovca u nekoliko sekundi, nema potrebe za upravljanjem ili
čuvanjem osetljivih informacija o platnom instrumentu kupca,
jednostavnost promene rešenja, jednostavno i brzo plaćanje za kupce,
niže naknade zbog cenovne politike Narodne banke Srbije i dr. Pored
povećavanja broja korisnika koji mogu plaćati deep link i QR (skeniranje
kamerom telefona) tehnologijom u okviru metoda plaćanja IPS skeniraj,
konstantno se povećava i broj internet trgovaca koji prihvataju ovakav
način plaćanja, a lista svih trgovaca može se pronaći na sajtu IPS-a.

Pored Mobi banke a.d. Beograd, upotrebu deep link tehnologije za
izvršavanje IPS plaćanja na internetu omogućilo je još deset banaka u
Srbiji: Banka Inteza, Eurobank-Direktna, Erste banka, Unikredit banka
Srbija, OTP banka Srbija, NLB Komercijalna banka, Rajfajzen banka, AIK
banka, Halkbanka i Adiko banka


Izvor :
Sektor za platni sistem