03. 08. 2023.

Rad IPS NBS sistema za jul

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u julu 2023. godine realizovane su 5.418.102 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 174.777 s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 60,5 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.952,5 miliona dinara.


Izvor :
Sektor za platni sistem