21. 02. 2024.

Инстант плаћање такса и накнада у Републици Србији на порталу Еуправа скенирањем НБС IPS QR кôда

У намери да се физичким и правним лицима омогући једноставно, брзо и
ефикасно подношење захтева за издавање докумената на шалтерима
Министарства унутрашњих послова (МУП), Народна банка Србије обавештава
јавност да је на порталу еУправе – еПлати (euprava.gov.rs)
омогућено инстант плаћање такса и накнада за услуге које пружа МУП и
Пореска управа скенирањем НБС IPS QR кôда који се приказује на
јединственој уплатници креираној путем овог портала.

Оваквим плаћањем омогућава се да новац за свега неколико секунди буде
на рачуну примаоца плаћања и уплата одмах видљива у систему пружаоца
услуге (МУП-а или Пореске управе), због чега се од грађана који на овај
начин плаћају услуге не захтева доказивање уплате подношењем на увид
потврде о извршеном плаћању.

Коришћење портала еУправе и плаћање уплатница скенирањем НБС IPS QR
кôда не захтева од корисника да оставља додатне личне податке о свом
инструменту плаћања, чиме је поред брзине и једноставности плаћања,
обезбеђена и додатна сигурност. Такође, овакав вид плаћања смањује
могућност грешке прекуцавањем података са уплатнице, чиме се искључује
потреба за рекламацијама по извршеним плаћањима.

Да би се извршило инстант плаћање такса и накнада скенирањем НБС IPS QR кôда, потребно је следеће:


 • На порталу еПлати (euprava.gov.rs) креирати јединствену уплатницу попуњавањем тражених основних података о подносиоцу захтева;
 • Након што се на екрану рачунара прикажу подаци о одабраној услузи и
  њеној цени, изабрати опцију „Преузми уплатницу” или „Плати” (начин
  плаћања: општа уплатница), чиме се на екрану приказује попуњена
  уплатница с приказаним НБС IPS QR кôдом;
 • Након провере исправности података на уплатници (ЈМБГ подносиоца
  захтева садржан је у елементу „позив на број”), у апликацији мобилног
  банкарства изабрати функцију „IPS skeniraj”, скенирати приказан НБС IPS QR
  кôд и платити наведене услуге. Ако у апликацији постоји опција „хитно”,
  да би се налог извршио као инстант плаћање, потребно је одабрати опцију
  „хитно” пре плаћања, а у случају да ова опција не постоји, сви налози
  за пренос извршавају се као инстант плаћања.


Извор :
Сектор за платни систем