21. 02. 2024.

Instant plaćanje taksa i naknada u Republici Srbiji na portalu Euprava skeniranjem NBS IPS QR kôda

U nameri da se fizičkim i pravnim licima omogući jednostavno, brzo i
efikasno podnošenje zahteva za izdavanje dokumenata na šalterima
Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Narodna banka Srbije obaveštava
javnost da je na portalu eUprave – ePlati (euprava.gov.rs)
omogućeno instant plaćanje taksa i naknada za usluge koje pruža MUP i
Poreska uprava skeniranjem NBS IPS QR kôda koji se prikazuje na
jedinstvenoj uplatnici kreiranoj putem ovog portala.

Ovakvim plaćanjem omogućava se da novac za svega nekoliko sekundi
bude na računu primaoca plaćanja i uplata odmah vidljiva u sistemu
pružaoca usluge (MUP-a ili Poreske uprave), zbog čega se od građana koji
na ovaj način plaćaju usluge ne zahteva dokazivanje uplate podnošenjem
na uvid potvrde o izvršenom plaćanju.

Korišćenje portala eUprave i plaćanje uplatnica skeniranjem NBS IPS QR
kôda ne zahteva od korisnika da ostavlja dodatne lične podatke o svom
instrumentu plaćanja, čime je pored brzine i jednostavnosti plaćanja,
obezbeđena i dodatna sigurnost. Takođe, ovakav vid plaćanja smanjuje
mogućnost greške prekucavanjem podataka sa uplatnice, čime se isključuje
potreba za reklamacijama po izvršenim plaćanjima.

Da bi se izvršilo instant plaćanje taksa i naknada skeniranjem NBS IPS QR kôda, potrebno je sledeće:


 • Na portalu ePlati (euprava.gov.rs) kreirati jedinstvenu uplatnicu popunjavanjem traženih osnovnih podataka o podnosiocu zahteva;
 • Nakon što se na ekranu računara prikažu podaci o odabranoj usluzi i
  njenoj ceni, izabrati opciju „Preuzmi uplatnicu” ili „Plati” (način
  plaćanja: opšta uplatnica), čime se na ekranu prikazuje popunjena
  uplatnica s prikazanim NBS IPS QR kôdom;
 • Nakon provere ispravnosti podataka na uplatnici (JMBG podnosioca
  zahteva sadržan je u elementu „poziv na broj”), u aplikaciji mobilnog
  bankarstva izabrati funkciju „IPS skeniraj”, skenirati prikazan NBS IPS QR
  kôd i platiti navedene usluge. Ako u aplikaciji postoji opcija „hitno”,
  da bi se nalog izvršio kao instant plaćanje, potrebno je odabrati
  opciju „hitno” pre plaćanja, a u slučaju da ova opcija ne postoji, svi
  nalozi za prenos izvršavaju se kao instant plaćanja.


Izvor :
Sektor za platni sistem