Trgovci - kako
omogućiti IPS?

4

Prihvatanje instant plaćanja na fizičkim prodajnim mestima

Uređaji za prihvatanje instant plaćanja


Instant plaćanje na prodajnom mestu može se prihvatiti putem više kanala: aplikacijom za trgovce koju je moguće instalirati na mobilni telefon ili neki drugi mobilni uređaj, rešenjem koje je implementirano na kasama trgovca ili korišćenjem POS terminala.


Kako da svojim kupcima omogućite instant plaćanje na prodajnom mestu?


Da biste omogućili instant plaćanje na prodajnom mestu, treba da se obratite banci prihvatiocu i na osnovu svojih potreba i specifičnosti prodajnih mesta odlučite na koji način ćete prihvatati instant plaćanje, odnosno preko kog kanala i metoda. Nakon odabira banke prihvatioca, trgovac zaključuje ugovor o prihvatanju instant plaćanja s tom bankom. Napominjemo da su sve banke prihvatioci koje nude uslugu prihvatanja platnih kartica u obavezi da ponude trgovcima i prihvatanje instant plaćanja. Spisak banaka prihvatilaca koje nude ovu uslugu možete pronaći na ovom linku: Banke koje pružaju uslugu prihvatanja instant plaćanja na prodajnim mestima. Banke prihvatioci su u obavezi da s trgovcima ugovore trgovačku naknadu, s posebno prikazanom međubankarskom naknadom i troškovima IPS NBS sistema. Na ovaj način trgovac ima precizan uvid u to koliko je učešće troškova i margine banke u trgovačkoj naknadi.


Da li možete da omogućite prihvatanje instant plaćanja preko više banaka?


Neka od rešenja koja su u ponudi omogućavaju prihvatanje instant plaćanja preko više banaka prihvatilaca (multibank prihvatanje). Na ovaj način trgovac može da ostvari dodatne uštede kod trgovačke naknade, kao i da usmerava promet na konkretnu banku kako bi kvalitetnije upravljao tokovima sredstava. Ako se odluči da sarađuje s više banaka na ovaj način, trgovac sklapa ugovor o prihvatanju instant plaćanja sa svakom od njih.

Trgovci koji samostalno ili u saradnji sa svojim pružaocem tehničke usluge implementiraju rešenje koje će koristiti za prihvatanje, takođe mogu vršiti prihvatanje preko više banaka prihvatilaca.


Kako da omogućite prihvatanje instant plaćanja putem mobilne aplikacije trgovca?


Nakon što odaberete banku prihvatioca i s njom zaključite ugovor, od banke treba da dobijete uputstvo za rad, kao i parametre za aktivaciju mobilne aplikacije. Treba da preuzmete aplikaciju banke prihvatioca iz Google prodavnice, instalirate je na svoj mobilni uređaj (telefon ili tablet) i aktivirate je u skladu sa instrukcijama. Kada je uspešno aktivirana, aplikacija je spremna za rad, a vi možete da počnete da prihvatate instant plaćanja.


Mobilne aplikacije trgovaca koriste se i za naplatu kod dostave robe na kućnu adresu, jer dostavljačima nisu neophodni POS terminali da bi izvršili naplatu. Trgovačke aplikacije podržavaju oba metoda – IPS POKAŽI i IPS SKENIRAJ – a trgovac u skladu sa svojim potrebama odlučuje o tome koji će metod koristiti.


Da li je neophodno štampanje potvrde nakon IPS transakcije?


Kod transakcija instant plaćanja na prodajnom mestu nije neophodno štampanje papirne potvrde (slipa) za izvršeno plaćanje, kao što je to potrebno kod kartičnih plaćanja na POS terminalima. Naime, sve sertifikovane mobilne aplikacije za trgovce imaju mogućnost jednostavnog generisanja izveštaja o izvršenim transakcijama, tako da u slučaju kontrole nadležnog organa trgovac može jednostavno generisati i poslati izveštaj u elektronskoj formi na imejl-adresu koju navede nadležni organ. Generisanje i dostavljanje izveštaja o izvršenim transakcijama instant plaćanja u elektronskoj formi zvanično je prihvaćeno od strane Ministarstva finansija Republike Srbije – Poreske uprave.


Postupak plaćanja putem mobilne aplikacije trgovca


Trgovac na svom mobilnom uređaju, putem trgovačke aplikacije, unosi iznos za naplatu. Nakon potvrde iznosa otvara se kamera kojom on skenira IPS QR kupca. Kupac (platilac) pre toga je u svojoj aplikaciji za mobilno bankarstvo generisao IPS QR kôd i pokazao ga trgovcu.


Nekoliko sekundi nakon što trgovac skenira IPS QR kôd kupca izvršava se transakcija. Trgovac na svoj mobilni uređaj tada dobija informaciju o tome da je naplata izvršena.

Trgovac na svom mobilnom uređaju, putem trgovačke aplikacije, unosi iznos za naplatu. Nakon potvrde iznosa na ekranu se generiše IPS QR kôd trgovca:


Zatim kupac svojom aplikacijom za mobilno bankarstvo skenira trgovčev IPS QR kôd i nakon nekoliko sekundi transakcija se izvršava.

Trgovac na svoj mobilni uređaj dobija informaciju o tome da je naplata izvršena.

Kako da omogućim prihvatanje instant plaćanja preko POS terminala?


Ako već imate instaliran POS terminal za prihvatanje kartica, obratite se banci prihvatiocu koja vam pruža uslugu prihvatanja platnih kartica na POS terminalu i zaključite ugovor za uslugu prihvatanja instant plaćanja. Banka prihvatilac omogućava prihvatanje instant plaćanja na POS terminalu, nakon čega prodajno mesto može da prihvata instant plaćanje.


Iako za transakcije instant plaćanja ne postoji obaveza štampanja papirnih potvrda (slipova), rešenja banaka prihvatilaca omogućavaju štampanje papirnih slipova na POS terminalu.