16. 11. 2022.

IPS NBS sistem – novi rekord broja i vrednosti plaćanja


U IPS NBS sistemu, 15. novembra 2022. godine realizovana su
279.682 plaćanja, u iznosu od 2.929.475.865,38 dinara, što predstavlja
novi rekordan dnevni broj i novu rekordnu dnevnu vrednost realizovanih
transakcija od početka rada sistema. IPS NBS sistem omogućava
jedan od najsavremenijih načina plaćanja koji trenutno postoji u svetu.
Sistem funkcioniše 24 časa, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, a
zahvaljujući ovom sistemu Narodne banke Srbije građanima i privrednim
subjektima pružena je mogućnost da plaćanja izvršavaju lako i brzo, s
bilo kog mesta i u koje god vreme žele, čak i vikendom, neradnim danima
ili noću, a primalac plaćanja novac dobija na dalje raspolaganje za
svega nekoliko sekundi. IPS NBS sistem počeo je s radom 22.
oktobra 2018. godine, kao jedan od prvih sistema te vrste u svetu, i od
tog datuma funkcioniše izuzetno uspešno, uz visok i stalno rastući broj
plaćanja koje izvrše građani i privreda Republike Srbije.


Izvor :
Sektor za platni sistem